paypal

Reklamationer og returnering af varer

Fortrydelsesret.

De har 14-dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten kan gøres gældende uden at oplyse årsagen hertil. Fortrydelsesretten ophører 14 dage efter, at De er kommet i besiddelse af den købte genstand el. efter den dag, hvorpå tredjemand, der ikke er fragtmand, som blev udpeget af Dem, er kommet i besiddelse af den købte genstand. I vores webshop er fortrydelsesretten forlænget til 30 dage. Efter udløb af 30 dage efter den dag, hvor De er kommet i besiddelse af et produkt bestilt i vores webshop, ophører fortrydelsesretten.

For at udøve fortrydelsesretten skal De underrette os (FORAM Sp. z o.o. sp. k., Podgórna 16, 64-200 Karpicko, service@artforma-spejle.dk, Telefon: + 48 68 422 73 65) om Deres beslutning om at udøve fortrydelsesretten ved en entydig erklæring (fx et brev sendt pr. post, fax el. e-mail). De kan gøre brug af fortrydelsesformular, dog er det ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at De sender en meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten inden udløb af fortrydelsesfristen.

Virkninger af udnyttelse af fortrydelsesretten.

I tilfælde af, at De har udnyttet fortrydelsesretten, refunderer  vi alle de betalinger, vi har modtaget af Dem, herunder leveringsomkostninger (undtagen ekstraomkostninger, som skyldes, at De har valgt en anden leveringsmåde end den billigste, almindelige leveringsmåde, som vi tilbyder), straks, under alle omstændigheder senest 14 dage efter, at vi er blevet underrettet om Deres beslutning om at udnytte fortrydelsesretten. Betalinger refunderes vha. samme betalingsmåder, som De har anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt giver Deres samtykke til en anden løsning; De pålægges under ingen omstændigheder nogen gebyrer i forbindelse med refusionen.

Vi afhenter produktet. Vi dækker udgifter til returnering af produktet. De bærer udelukkende ansvar for forringelse af varen, der skyldes, at varen har været anvendt på en anden måde end det var nødvendigt for at kunne konstatere varens beskaffenhed, egenskaber og funktion.

- Forbrugerens fortrydelsesret er udelukket i tilfælde af:

- En aftale, der vedrører en ikke-præfabrikeret genstand, der blev produceret ifølge forbrugerens specifikation eller som skal tjene til imødekommelse af forbrugerens individuelle behov.

FORTRYDELSESFORMULAR – SKABELON

(formularen udfyldes og sendes retur udelukkende i tilfælde af, at De ønsker at fortryde aftalen)

- Modtager FORAM Sp. z o.o. sp. k., Podgórna 16, 64-200 Karpicko , service@artforma-spejle.dk, Telefon: + 48 68 422 73 65

- Jeg/Os(*) meddeler hermed,(*) at jeg/vi ønsker at fortryde aftalen om salg af følgende genstande(*) aftale om levering af følgende genstande(*) værkaftale, der vedrører udførelse af følgende genstande(*)/aftale om levering af følgende ydelse(*)

- Dato for indgåelse af aftalen(*)/afhentningsdato(*)

- Forbrugerens (forbrugernes) fornavn og efternavn

- Forbrugerens (forbrugernes) adresse

- Forbrugerens (forbrugernes) underskrift (kun, hvis formularen sendes i papirformat)

- Dato

(*) Det ikke gældende overstreges.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev for løbende at modtage beskeder om nyheder og specialtilbud.


Den dataansvarlige er FORAM Sp. z o.o. sp. k. med hjemsted i Wolsztyn, ul. Podgórna 16 Karpicko. Læs mere
Data behandles i markedsføringsøjemed. Enhver har ret til at få adgang til dine personlige oplysninger, til rettelse heraf og til at kræve fjernelse heraf. Angivelse af oplysningerne er frivillig, dog er det fornødent for at kunne tilmelde sig Nyhedsbrev-tjenesten.
Download vilkår og betingelser for Nyhedsbrev-tjenesten.