paypal
Vigtig information! Al service, forsendelse og produktion foregår fortsat uændret. Forsendelserne leveres inden for de på butikkens hjemmeside oplyste frister.

Reklamationer og returnering af varer

Fortrydelsesret.

De har 14-dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten kan gøres gældende uden at oplyse årsagen hertil. Fortrydelsesretten ophører 14 dage efter, at De er kommet i besiddelse af den købte genstand el. efter den dag, hvorpå tredjemand, der ikke er fragtmand, som blev udpeget af Dem, er kommet i besiddelse af den købte genstand.

For at udøve fortrydelsesretten skal De underrette os (FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, service@artforma-spejle.dk, Telefon: + 48 68 422 73 65) om Deres beslutning om at udøve fortrydelsesretten ved en entydig erklæring (fx et brev sendt pr. post, fax el. e-mail). De kan gøre brug af fortrydelsesformular, dog er det ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at De sender en meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten inden udløb af fortrydelsesfristen.

Virkninger af udnyttelse af fortrydelsesretten.

I tilfælde af returnering af varen dækkes leveringsomkostninger af Kunden. Varen skal sendes retur inden 14 dage efter, at du har gjort brug af din fortrydelsesret ved at sende produktet til adressen: FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, Polen, Telefon: + 48 68 422 73 65.  Vi fraskriver os ansvaret for skader på indholdet opstået under transport, derfor anbefaler vi at forsikre forsendelsen. De bærer udelukkende ansvar for forringelse af varen, der skyldes, at varen har været anvendt på en anden måde end det var nødvendigt for at kunne konstatere varens beskaffenhed, egenskaber og funktion.

- Forbrugerens fortrydelsesret er udelukket i tilfælde af:

- En aftale, der vedrører en ikke-præfabrikeret genstand, der blev produceret ifølge forbrugerens specifikation eller som skal tjene til imødekommelse af forbrugerens individuelle behov.

FORTRYDELSESFORMULAR – SKABELON

(formularen udfyldes og sendes retur udelukkende i tilfælde af, at De ønsker at fortryde aftalen)

- Modtager FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko , service@artforma-spejle.dk, Telefon: + 48 68 422 73 65

- Jeg/Os(*) meddeler hermed,(*) at jeg/vi ønsker at fortryde aftalen om salg af følgende genstande(*) aftale om levering af følgende genstande(*) værkaftale, der vedrører udførelse af følgende genstande(*)/aftale om levering af følgende ydelse(*)

- Dato for indgåelse af aftalen(*)/afhentningsdato(*)

- Forbrugerens (forbrugernes) fornavn og efternavn

- Forbrugerens (forbrugernes) adresse

- Forbrugerens (forbrugernes) underskrift (kun, hvis formularen sendes i papirformat)

- Dato

(*) Det ikke gældende overstreges.